Sampo Group

Emoyhtiön rahavirtalaskelma
Emoyhtiön liitetiedot

Emoyhtiön yhteenveto merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista

Sampo Oyj:n tilinpäätös liitetietoineen on laadittu suomalaisen kirjanpitolain ja -asetuksen mukaisesti. Sampo Oyj:n erillistilinpäätöksen laatimisperiaatteet eivät olennaisesti poikkea konsernin IFRS- standardien mukaisen tilinpäätöksen laatimisperiaatteista. Rahoitusvälineet on arvostettu markkinoilta saatuun käypään arvoon. Tutustu Konsernin laatimisperiaatteisiin.

 

Emoyhtiön rahavirtalaskelma
Emoyhtiön liitetiedot