Sampo Group

Emoyhtiön tase
Emoyhtiön yhteenveto merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista
          Lataa Excel
Emoyhtiön rahavirtalaskelma
             
Milj. e     2011 2010
Liiketoiminnan rahavirta        
  Voitto ennen veroja     683 702
  Oikaisut:        
    Poistot     0 0
    Realisoitumattomat arvostusvoitot ja -tappiot     0 1
    Sijoitusten myyntivoitot ja -tappiot     -3 0
    Muut oikaisut     -296 79
  Oikaisut yhteensä     -298 80
             
  Liiketoiminnan varojen lisäys (-) tai vähennys (+)    
    Sijoitukset *)     -347 -543
    Muut varat     -5 10
  Yhteensä     -352 -533
             
  Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) tai vähennys (-)      
    Rahoitusvelat     7 3
    Muut velat     4 52
    Maksetut korot     -83 -143
    Maksetut tuloverot     0 0
  Yhteensä     -71 -88
             
  Liiketoimintaan käytetyt nettorahavarat     -38 161
             
Investointien rahavirta        
    Investoinnit tytär- ja osakkuusyhtiöosakkeisiin     -4 -69
    Nettoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin     0 0
  Investointeihin käytetyt nettorahavarat     -4 -69
             
Rahoitustoiminnan rahavirta        
    Omien osakkeiden hankinta     -24 -
    Maksetut osingot     -637 -554
    Liikkeeseen lasketut velkakirjat, liikkeeseen laskut     2 440 1 954
    Liikkeeseen lasketut velkakirjat, lyhennykset     -1 703 -1 848
  Rahoituksesta kertyneet nettorahavarat     75 -448
             
Rahavirrat yhteensä     33 -356
             
Rahavarat tilikauden alussa     56 412
Rahavarat tilikauden lopussa     89 56
Rahavarojen nettomuutos     33 -356
             
*) Sijoitukset sisältävät sekä sijoituskiinteistöt että rahoitusvarat.
             
Lisätietoa rahavirtalaskelmaan:
             
Milj. e     2011 2010
Saadut korot     72 78
Maksetut korot     -137 -143
Saadut osingot     762 747
             
             
             
Emoyhtiön tase
Emoyhtiön yhteenveto merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista