Sampo Group

Tuloveroja koskevat liitetiedot
Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot

Emoyhtiön liitetiedot

              Lataa Excel
Vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot
                 
19 ELÄKEVASTUUT
                 
Sampo Oyj:n henkilöstön perus- ja lisäeläketurva on hoidettu vakuutuksilla Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varmassa ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiössä.
                 
                 
20 VUOKRAVASTUUT
                 
Milj. e           2011 2010
Yhden vuoden kuluessa           1 1
Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluessa   3 3
Yli viiden vuoden kuluessa           0 1
Yhteensä           5 5
                 
                 
21 TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET
                 
Milj. e           2011 2010
Merkintäsitoumukset           1 1
Annetut sitoumukset yhteensä   1 1
konserniyhtiöille tai niiden puolesta       - -
osakkuusyhtiöille tai niiden puolesta       - -
                 
Tuloveroja koskevat liitetiedot
Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot