Sampo Group

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
Vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 

Emoyhtiön liitetiedot

              Lataa Excel
Tuloveroja koskevat liitetiedot
                 
18 LASKENNALLISET VEROSAAMISET JA -VELAT
                 
Milj. e           2011 2010
Laskennalliset verosaamiset              
Tappiot           18 19
Jaksotuserot           0 0
Käyvän arvon rahasto           - 0
Yhteensä           18 19
                 
Laskennalliset verovelat              
Jaksotuserot           -1 -1
Käyvän arvon rahasto         -1 -
Yhteensä           -2 -1
                 
Yhteensä netto           17 18
                 
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
Vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot