Sampo Group

Emoyhtiön liitetiedot
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Emoyhtiön liitetiedot

        Lataa Excel
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
           
1 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT
           
Milj. e   2011 2010
Tuotot kiinteistöomaisuudesta     0 1
Muut tuotot     15 16
Yhteensä     15 17
           
           
2 POISTOT JA ARVONALENTUMISET
           
Milj. e   2011 2010
Suunnitelman mukaiset poistot        
Aineellisista hyödykkeistä     0 0
Aineettomista hyödykkeistä     0 0
Yhteensä     0 0
           
           
3 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT
           
Milj. e   2011 2010
Vuokrakulut     -1 -1
Kulut kiinteistöomaisuudesta     0 0
Muut kulut     -12 -10
Yhteensä     -13 -12
           
Erä Muut kulut sisältää mm. hallinto- ja IT-kulut sekä palkkiot ulkopuolisista palveluista.
           
4 TILINTARKASTAJAN PALKKIOT
           
Milj. e   2011 2010
KHT-yhteisö Ernst & Young Oy        
Tilintarkastuspalkkiot     -0,1 -0,2
Veroneuvonta     - 0,0
Muut palkkiot     0,0 0,0
Yhteensä     -0,2 -0,3
           
           
5 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
           
Milj. e   2011 2010
Saadut osingot yhteensä     762 747
Korkotuotot yhteensä     80 69
Korkokulut yhteensä     -141 -118
Myyntivoitot yhteensä     3 0
Myyntitappiot yhteensä     0 0
Valuuttatulos     5 -13
Muut     -17 25
Yhteensä     693 710
           
           
           
Emoyhtiön liitetiedot
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot