Sampo Group

Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot
Allekirjoitukset

Emoyhtiön liitetiedot

              Lataa Excel
Osakeomistuksia koskevat liitetiedot
                 
24 OSAKEOMISTUKSET 31.12.2011
                 
Yhtiön nimi           Omistus-
osuus-% *)
Osakkeiden
kirjanpito-
arvo milj. e
                 
Saman konsernin yritykset          
                 
Vahinkovakuutustoiminta              
If Skadeförsäkring Holding AB, Tukholma Ruotsi     100,00 % 1 886
                 
Henkivakuutustoiminta              
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, Helsinki Suomi     100,00 % 484
                 
Muu toiminta              
Sampo Capital Oy, Helsinki Suomi       100,00 % 1
                 
Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot
Allekirjoitukset