Sampo Group

Vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 
Osakeomistuksia koskevat liitetiedot

Emoyhtiön liitetiedot

              Lataa Excel
Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot
                 
22 HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ
                 
              2011 2010
Milj. e           Tilikautena
keskimäärin
Tilikautena
keskimäärin
Kokoaikainen henkilöstö           52 49
Osa-aikainen henkilöstö           2 2
Määräaikainen henkilöstö           2 1
Yhteensä           56 52
                 
                 
23 JOHDON PALKAT JA PALKKIOT
                 
              2011 2010
Milj. e           (tuhatta euroa)
Konsernijohtaja Kari Stadigh       1 566 2 363
                 
Hallituksen jäsenet              
Björn Wahlroos           160 160
Anne Brunila           80 80
Adine Grate Axén           80 -
Mattila Veli-Mati           80 80
Eira Palin-Lehtonen           80 80
Jukka Pekkarinen           80 80
Christoffer Taxell           80 80
Matti Vuoria           100 100
                 
ELÄKESITOUMUKSET
Konsernijohtajan eläkeikä on 60 vuotta, jolloin eläke-etuus on 60 % eläkkeeseen oikeuttavasta palkasta.
                 
Vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 
Osakeomistuksia koskevat liitetiedot