Sampo Group

8 Vahinkovakuutustoiminnan vakuutuslajiryhmäkohtainen tulos
10 Rahoitusvarat ja -velat

Konsernin liitetiedot

                Lataa Excel
9 OSAKEKOHTAINEN TULOS
                 
Milj. e         2011 2010
Osakekohtainen tulos      
  Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto         1 038 1 104
  Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana   561 561
  Osakekohtainen tulos (EUR/osake)         1,85 1,97
                 
8 Vahinkovakuutustoiminnan vakuutuslajiryhmäkohtainen tulos
10 Rahoitusvarat ja -velat