Sampo Group

7 Vahinkovakuutustoiminnan tulosanalyysi
9 Osakekohtainen tulos

Konsernin liitetiedot

            Lataa Excel
8 VAHINKOVAKUUTUSTOIMINNAN VAKUUTUSLAJIRYHMÄKOHTAINEN TULOS
               
Milj. e Tapaturma
ja sairaus
Moottoriajo-
neuvovastuu
Moottoriajo-
neuvot,
muut luokat
Meri, lento ja
tavarankulje-
tus
Palo- ja muu
omaisuus-
vahinko
Vastuu Luotto ja
takaus
               
Vakuutusmaksutulo vakuutussopimuksista yhteensä, brutto
2011 669 681 1207 139 1287 198 3
2010 621 662 1 106 131 1 261 180 6
Vakuutusmaksutuotot vakuutussopimuksista yhteensä, brutto
2011 655 679 1142 138 1267 188 3
2010 597 666 1 075 129 1 226 179 5
Korvauskulut, brutto 1)              
2011 -449 -521 -852 -65 -998 -100 -1
2010 -401 -541 -799 -98 -918 -105 0
Liikekulut, brutto 2)              
2011 -121 -135 -183 -25 -190 -30 0
2010 -106 -128 -169 -25 -186 -29 0
Jälleenvakuutustoiminnan tulos              
2011 -11 -1 -1 -15 -40 -19 -
2010 -11 0 -2 -2 -31 -30 -
Vakuutustekninen tulos              
2011 75 22 107 33 40 39 2
2010 79 -4 106 4 90 15 4
               
               
Milj. e   Oikeus-
turva
Muut Ensivakuutus
yhteensä
Jälleenva-
kuutus
Eliminoinnit Yhteensä
               
Vakuutusmaksutulo vakuutussopimuksista yhteensä, brutto
2011   32 115 4 329 90 -5 4 414
2010   29 113 4 109 84 -4 4 189
Vakuutusmaksutuotot vakuutussopimuksista yhteensä, brutto
2011   31 116 4 219 94 -5 4 308
2010   27 108 4 012 88 -4 4 095
Korvauskulut, brutto 1)              
2011   -19 -165 -3 169 -26 -1 -3 196
2010   -16 -99 -2 977 -70 -2 -3 049
Liikekulut, brutto 2)              
2011   -6 -12 -702 -22 6 -718
2010   -5 -27 -676 -10 0 -686
Jälleenvakuutustoiminnan tulos              
2011   - 27 -60 -7 6 -61
2010   0 -19 -95 13 3 -80
Vakuutustekninen tulos              
2011   6 -35 288 39 6 333
2010   5 -37 264 20 -3 281
               
1) Korvauskuluihin kohdistettu toimintokohtaisia liikekuluja 257 milj. euroa (253).
2) Liikekuluihin sisältyy muita vakuutusteknisiä tuottoja 31 milj. euroa (25) ja muita vakuutusteknisiä kuluja 27 milj. euroa (24).
               
               
7 Vahinkovakuutustoiminnan tulosanalyysi
9 Osakekohtainen tulos