Sampo Group

6 Liiketoiminnan muut kulut
8 Vahinkovakuutustoiminnan vakuutuslajiryhmäkohtainen tulos

Konsernin liitetiedot

              Lataa Excel
7 VAHINKOVAKUUTUSTOIMINNAN TULOSANALYYSI
                 
Milj. e         2011 2010
                 
Vakuutusmaksutuotot         4 094 3 894
Korvauskulut         -3 058 -2 943
Liikekulut         -707 -671
Muut vakuutustekniset tuotot ja kulut         4 0
Vakuutustoimintaan kohdistettu sijoitustoiminnan nettotuotto     124 168
Vakuutustekninen kate         457 449
Sijoitustoiminnan nettotuotto         353 516
Sijoitustoiminnan nettotuotto-osuuden siirto         -181 -226
Muut tuotot ja kulut         7 -32
Liikevoitto         636 707
                 
                 
Erittely tuloslaskelmaeriin sisältyvistä toimintokohtaisista liikekuluista
                 
Milj. e         2011 2010
  Korvausten hoitokulut (korvauskulut) -257 -253
  Vakuutusten hankintamenot (liikekulut) -491 -452
  Vakuutustoiminnan hallintokulut (liikekulut) -248 -243
  Muuhun vakuutustekniseen toimintaan liittyvät hallintokulut (muut vakuutustekniset kulut) -27 -24
  Sijoitusten hoitokulut (sijoitustoiminnan kulut) -9 -8
Yhteensä         -1 032 -980
6 Liiketoiminnan muut kulut
8 Vahinkovakuutustoiminnan vakuutuslajiryhmäkohtainen tulos