Sampo Group

5 Henkilöstökulut
7 Vahinkovakuutustoiminnan tulosanalyysi

Konsernin liitetiedot

              Lataa Excel
6 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT
               
Vahinkovakuutustoiminta
               
Milj. e         2011 2010
  Tietohallintokulut         -100 -97
  Muut henkilöstökulut         -17 -16
  Markkinointikulut         -44 -44
  Poistot         -11 -19
  Vuokrat         -50 -50
  Vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutos         17 8
  Ensivakuutuksen palkkiot         -174 -151
  Annetun jälleenvakuutuksen palkkiot         16 16
  Muut         -133 -149
Vahinkovakuutustoiminnan liiketoiminnan muut kulut yhteensä   -497 -501
               
               
Henkivakuutustoiminta
               
Milj. e         2011 2010
  Tietohallintokulut         -14 -11
  Muut henkilöstökulut         -2 -1
  Markkinointikulut         -3 -4
  Poistot         -4 -5
  Vuokrat         -3 -3
  Ensivakuutuksen palkkiot         -7 -5
  Tulevan jälleenvakuutuksen palkkiot         -1 -1
  Annetun jälleenvakuutuksen palkkiot         1 2
  Muut         -20 -20
Henkivakuutustoiminnan liiketoiminnan muut kulut yhteensä   -53 -49
               
Vahinko- ja henkivakuutustoiminnan erä Muut sisältää mm. kulut viestinnästä, ulkopuolisista palveluista sekä muista hallintokuluista. Vuonna 2010 vahinkovakuutuksen erään sisältyi myös yhteistakuuerän purkamisesta syntynyt kulu 25 milj. euroa.
               
               
Omistusyhteisö
               
Milj. e         2011 2010
  Tietohallintokulut         -1 -1
  Muut henkilöstökulut         0 0
  Markkinointikulut         -1 -1
  Poistot         0 0
  Vuokrat         -1 -1
  Muut         -9 -8
Omistusyhteisön liiketoiminnan muut kulut yhteensä   -13 -11
               
Omistusyhteisön erä Muut muodostuu mm. konsulttipalkkioista sekä vuokra- ja muista hallintokuluista.
               
Segmenttien väliset eliminoinnit         15 15
               
Konserni yhteensä         -548 -547
               
5 Henkilöstökulut
7 Vahinkovakuutustoiminnan tulosanalyysi