Sampo Group

4 Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos
6 Liiketoiminnan muut kulut

Konsernin liitetiedot

              Lataa Excel
5 HENKILÖSTÖKULUT
               
Vahinkovakuutustoiminta
               
Milj. e         2011 2010
Henkilöstökulut            
  Palkat ja palkkiot         -356 -340
  Käteisvaroina toteutetut osakeperusteiset maksut         -5 -9
  Eläkekulut            
  - maksupohjaiset järjestelyt         -46 -41
  - etuuspohjaiset järjestelyt (liitetieto 31)         -19 -22
  Muut henkilösivukulut         -68 -68
Vahinkovakuutustoiminnan henkilöstökulut yhteensä   -494 -479
               
               
Henkivakuutustoiminta
               
Milj. e         2011 2010
Henkilöstökulut            
  Palkat ja palkkiot         -30 -27
  Käteisvaroina toteutetut osakeperusteiset maksut         -1 -2
  Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt         -5 -4
  Muut henkilösivukulut         -2 -3
Henkivakuutustoiminnan henkilöstökulut yhteensä   -38 -35
               
               
Omistusyhteisö
               
Milj. e         2011 2010
Henkilöstökulut            
  Palkat ja palkkiot         -8 -7
  Käteisvaroina toteutetut osakeperusteiset maksut         -2 -4
  Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt         -1 -1
  Muut henkilösivukulut         -1 -1
Omistusyhteisön henkilöstökulut yhteensä   -11 -13
               
Konserni yhteensä         -543 -527
               
Lisätiedot osakeperusteisista maksuista esitetään liitetiedossa 36 Kannustinjärjestelmät.
               
4 Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos
6 Liiketoiminnan muut kulut