Sampo Group

Konsernin liitetiedot
2 Sijoitustoiminnan nettotuotot

Konsernin liitetiedot

            Lataa Excel
1 VAKUUTUSMAKSUTULO
               
Vahinkovakuutustoiminta
               
Milj. e         2011 2010
               
Vakuutussopimuksista            
  Vakuutusmaksutulo, ensivakuutus         4 324 4 105
  Vakuutusmaksutulo, jälleenvakuutus         90 84
  Vakuutusmaksutulo yhteensä, brutto         4 414 4 189
  Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksutulosta         -213 -204
  Vakuutusmaksutulo yhteensä, netto         4 201 3 985
               
  Vakuutusmaksuvastuun muutos         -106 -94
  Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksuvastuun muutoksesta -1 2
  Vakuutusmaksuvastuun muutos, netto         -107 -91
               
Vahinkovakuutustoiminnan vakuutusmaksutuotot yhteensä, netto 4 094 3 894
               
               
Henkivakuutustoiminta
               
Milj. e         2011 2010
               
Vakuutussopimuksista            
  Vakuutussopimukset         541 648
  Jälleenvakuutussopimukset         2 2
  Vakuutusmaksutulo yhteensä, brutto 544 649
  Jälleenvakuuttajien osuus         -5 -6
  Vakuutusmaksutulo yhteensä, netto 538 643
  Sijoitussopimukset         311 468
Henkivakuutustoiminnan vakuutusmaksutulo yhteensä ¹) 849 1 111
               
Konserni yhteensä 5 050 5 096
               
¹) Vakuutusmaksuvastuun muutos esitetään liitteessä no 4, "Vakuutus- ja sijoitussopimusten velkojen muutos".
               
               
Henkivakuutustoiminnan vakuutusmaksutulon jakautuminen
               
Milj. e         2011 2010
               
Vakuutussopimuksista            
  Vakuutusmaksutulo sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen osuuteen ylijäämästä 201 271
  Vakuutusmaksutulo unit-linked vakuutussopimuksista       339 376
  Vakuutusmaksutulo muista sopimuksista         1 1
  Yhteensä         541 648
               
Jälleenvakuutussopimukset         2 2
               
Sijoitussopimuksista            
  Maksutulo sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen osuuteen ylijäämästä 1 1
  Maksutulo unit-linked sopimuksista         310 467
  Yhteensä         311 468
               
Vakuutus- ja sijoitussopimukset yhteensä         854 1 117
               
Jälleenvakuuttajien osuus         -5 -6
               
Vakuutusmaksutulo yhteensä 849 1 111
               
Kerta- ja jatkuvat vakuutusmaksut ensivakuutuksesta      
  Jatkuvat vakuutusmaksut, vakuutussopimukset         360 392
  Kertamaksut, vakuutussopimukset         186 256
  Kertamaksut, sijoitussopimukset         307 468
  Yhteensä 852 1 115
               
Konsernin liitetiedot
2 Sijoitustoiminnan nettotuotot