Sampo Group

36 Kannustinjärjestelmät
38 Oikeudenkäynnit

Konsernin liitetiedot

            Lataa Excel
37 TILINTARKASTAJAN PALKKIOT
               
Milj. e       2011 2010
Tilintarkastuspalkkiot         -2 -2
Muut palkkiot         0 0
Yhteensä         -2 -2
               
36 Kannustinjärjestelmät
38 Oikeudenkäynnit