Sampo Group

23 Tulosvaikutteisesti kirjatut laajan tuloksen muut erät
25 Muut varat

Konsernin liitetiedot

              Lataa Excel
24 MUIHIN LAAJAN TULOKSEN ERIIN LIITTYVÄT VEROT
                 
        2011     2010  
Milj. e Ennen
veroja
Verovai-
kutus
Verojen
jälkeen
Ennen
veroja
Verovai-
kutus
Verojen
jälkeen
Muuntoerot 6 - 6 214 - 214
Myytävissä olevat rahoitusvarat -520 140 -379 605 -158 447
Rahavirtasuojaukset -2 1 -2 -9 2 -6
Osuus osakkuusyhtiöiden muun laajan tuloksen eristä 23 - 23 48 - 48
Muut laajan tuloksen erät yhteensä -516 141 -352 811 -156 703
                 
23 Tulosvaikutteisesti kirjatut laajan tuloksen muut erät
25 Muut varat