Sampo Group

20 Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset
22 Verot

Konsernin liitetiedot

              Lataa Excel
21 LASKENNALLISET VEROSAAMISET JA VEROVELAT
               
Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2011 aikana
               
Milj. e   1.1. Laajaan
tulokseen
kirjatut erät
Omaan
pääomaan
kirjatut erät
Muuntoerot 31.12.
Laskennalliset verosaamiset            
  Vahvistetut tappiot   20 1 -2 0 20
  Käyvän arvon muutokset   0 0 0 0 0
  Eläkevelvoitteet   38 -2 0 0 37
  Muut vähennyskelpoiset tilapäiset erot   16 -1 0 0 15
Yhteensä   75 -1 -2 0 72
               
  Laskennallisten verojen netotus           -8
               
Laskennalliset verosaamiset taseessa           64
               
Laskennalliset verovelat            
  Varaukset ja tilinpäätössiirrot   377 -22 0 1 356
  Käyvän arvon muutokset   249 -2 -140 0 108
  Muut veronalaiset tilapäiset erot   20 -2 0 0 18
Yhteensä   647 -26 -140 2 482
               
  Laskennallisten verojen netotus           -8
               
Laskennalliset verovelat taseessa           474
               
Sampo Oyj:ssä on jätetty kirjaamatta laskennallisia verosaamisia käyttämättömistä verotuksellisista tappioista noin 16 milj. euroa.
               
Vahinkovakuutustoiminnassa on jätetty kirjaamatta laskennallisia verosaamisia käyttämättömistä verotuksellisista tappioista ja väliaikaisista eroista noin 3 milj. euroa.
   
               
Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2010 aikana
               
Milj. e   1.1. Laajaan
tulokseen
kirjatut erät
Omaan
pääomaan
kirjatut erät
Muuntoerot 31.12.
Laskennalliset verosaamiset            
  Vahvistetut tappiot   5 15 0 0 20
  Käyvän arvon muutokset   1 0 -1 0 0
  Eläkevelvoitteet   34 1 0 4 38
  Muut vähennyskelpoiset tilapäiset erot   51 -18 6 -1 37
Yhteensä   91 -3 5 2 95
               
  Laskennallisten verojen netotus           -28
               
Laskennalliset verosaamiset taseessa           68
               
Laskennalliset verovelat            
  Varaukset ja tilinpäätössiirrot   360 -5 0 22 377
  Käyvän arvon muutokset   121 4 125 0 249
  Muut veronalaiset tilapäiset erot   29 11 0 1 41
Yhteensä   510 10 125 23 667
               
  Laskennallisten verojen netotus           -28
               
Laskennalliset verovelat taseessa           640
               
20 Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset
22 Verot