Sampo Group

Konsernin IFRS-tilinpäätös
Konsernitase, IFRS
        Lataa Excel
Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS
           
Milj. e Liite 1-12/2011 1-12/2010
Vakuutusmaksutulo   5 050 5 096
Sijoitustoiminnan nettotuotot 260 1 148
Liiketoiminnan muut tuotot       32 26
           
Korvaukset   -3 723 -3 533
Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos     241 -769
Henkilöstökulut     -543 -527
Liiketoiminnan muut kulut   -548 -547
           
Rahoituskulut     -82 -96
Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista     541 523
           
Tilikauden voitto ennen veroja       1 228 1 320
           
Verot -189 -217
           
Tilikauden voitto       1 038 1 104
           
Tilikauden muut laajan tuloksen erät      
Muuntoerot       6 214
Myytävissä olevat rahoitusvarat       -520 605
Rahavirtasuojaukset       -2 -9
Osuus osakkuusyhtiöiden muun laajan tuloksen eristä       23 48
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot       141 -156
Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä nettona verojen jälkeen -352 703
           
TILIKAUDEN LAAJA TULOS       686 1 807
           
Tilikauden voitosta          
Emoyhtiön omistajien osuus       1 038 1 104
Määräysvallattomien osuus       0 0
           
Tilikauden laajasta tuloksesta          
Emoyhtiön omistajien osuus       686 1 807
Määräysvallattomien osuus       0 0
           
Osakekohtainen tulos (eur)     9 1,85 1,97
Konsernin IFRS-tilinpäätös
Konsernitase, IFRS