Sampo Group

Osakeomistuksia koskevat liitetiedot
Tilintarkastuskertomus

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset

 Helsingissä 9. päivänä helmikuuta 2012

 

Sampo Oyj

 Hallitus

 
     

Anne Brunila

Adine Grate Axén

Veli-Matti Mattila 

Eira Palin-Lehtinen

Jukka Pekkarinen

Christoffer Taxell

 

Matti Vuoria

 

Björn Wahlroos

Hallituksen puheenjohtaja
 

Kari Stadigh

Konsernijohtaja

 

 

 

 

Osakeomistuksia koskevat liitetiedot
Tilintarkastuskertomus