Sampo Group

Sampo-konsernin tulos ennen veroja vuodelta 2011 oli
1 228 miljoonaa euroa.

Konsernin laaja
tuloslaskelma, IFRS

Osakekohtainen substanssi oli vuoden 2011 lopussa 14,05 euroa.

Konsernitase, IFRS

Kaikki tilinpäätöksen osat ovat saatavilla Latauskorista Excel-muodossa.

Latauskori

Tilinpäätös