Sampo Group

Liiketoiminnat
Nordea

If Vahinkovakuutus

Vuonna 2011 If Vahinkovakuutusyhtiön toiminta kehittyi suotuisasti, ja konserni teki jälleen tasaisen hyvän tuloksen. Kuten edellisvuotta, myös vuotta 2011 leimasivat äärimmäiset sääolosuhteet. Talvi oli poikkeuksellisen kylmä ja luminen tammi-helmikuussa kaikissa Pohjoismaissa, rankkasateet piiskasivat Tanskaa heinäkuussa ja loppuvuodesta talvimyrskyt pyyhkäisivät voimalla erityisesti Norjan ja Suomen yli.

Maailmanlaajuisesti luonnonvahingoista vakuutusalalle aiheutuneiden kustannusten on vuonna 2011 arvioitu enemmän kuin kaksinkertaistuneen vuodesta 2010 pääasiallisesti Japanin maanjäristyksen ja Thaimaan tulvien seurauksena. Luonnonkatastrofit, kuten muut vahinkotapahtumat, ovat luonnollinen osa vakuutustoimintaa. Tällaisissa tilanteissa If tekee kuitenkin kovasti töitä lunastaakseen aina asiakaslupauksensa korvauspalvelusta, joka sujuu niin kuin pitääkin. Luonnonkatastrofit vaikuttavat koko toimialaan siinä missä Ifiinkin. Yhtiön laaja toiminta ja sen jakautuminen eri maihin ja toimialoille osoittavat kuitenkin jälleen sen vahvuuden ja kyvyn selviytyä haastavistakin tilanteista hyvin sekä asiakas- että taloudellisesta näkökulmasta.

Euroopan talouskriisi syveni vuoden 2011 lopussa, ja vuoden alussa hyvin kehittynyt talouskasvu alkoi hidastua myös Pohjoismaissa. Korkotaso pysyi matalana koko vuoden, ja finanssimarkkinat heilahtelivat suuresti. Epävarma taloustilanne on lisännyt entisestään riskien arvioinnin ja oikean hinnoittelun merkitystä vakuutusliiketoiminnassa.

Ifin yhdistetty kulusuhde oli vuonna 2011 92,0 prosenttia. Parannusta edellisvuoteen oli 0,8 prosenttiyksikköä. Vakuutusmaksutulo kasvoi 5 prosenttia. Tulos ennen veroja oli 636 miljoonaa euroa (707 miljoonaa euroa). Tämä on kaiken kaikkiaan hyvä ja vakaa tulos. Vuoden toisella neljänneksellä Ifin omistusosuus tanskalaisesta vahinkovakuutusyhtiöstä Topdanmarkista ylitti 20 prosenttia, ja siitä tuli Ifin osakkuusyhtiö. Topdanmarkin osuus Ifin tuloksesta vuonna 2011 oli 7 miljoonaa euroa.

If jatkoi systemaattista työtään hinnoittelun, riskivalinnan ja kustannustehokkuuden parantamiseksi sekä kumppanuus- ja asiakassuhteiden kehittämiseksi myös vuonna 2011. Asiakaspalvelua ja vahinkojen käsittelyä kehitettiin myös entisestään kaikilla liiketoiminta-alueilla ja markkinoilla. Ifin tavoitteena on lisätä henkilöstön osallistumista liiketoiminnan kehittämiseen. Järjestelmällistä työtä koko organisaation mukaan ottamiseksi prosessien, palveluiden ja asiakaskokemuksen parantamistyöhön jatkettiinkin vuonna 2011.

Sähköisten prosessien ja käyttöliittymien kehittäminen niin myyntiin kuin palveluihinkin on ollut Ifin kehityshankkeiden keskeinen osa-alue. Myynti internetin kautta kasvoikin henkilöasiakassegmentissä 30 prosenttia vuoden 2011 aikana. Myös muiden sähköisten palveluiden käyttö, kuten sähköisen vakuutuskirjan ja verkkopalvelujen käyttö lisääntyi merkittävästi. Vuonna 2011 sähköisesti tehtyjen vahinkoilmoitusten määrä kasvoi 10 prosenttia, ja lähes joka kolmas henkilöasiakkaille sattuneista vahingoista ilmoitetaan Ifille internetissä. Yritysasiakkaat-liiketoiminta-alue otti vuonna 2011 menestyksekkäästi käyttöön uuden IT-järjestelmän Norjassa. Järjestelmän uusiminen on yksi suurimmista IT-investoinneista tällä liiketoiminta-alueella ja se on yksi esimerkki tehokkaasta synergiaetujen hyödyntämisestä. Järjestelmä on käytössä myös Ruotsissa ja sen käyttöönottoa valmistellaan Tanskassa.

Valmistelutyö uusien viranomaisvaatimusten (esim. Solvenssi II) täyttämiseksi etenee suunnitelmien mukaisesti. Ifin vahva osallistuminen tähän työhön ja panostus riskienhallintaan saikin erityismaininnan hyvästä menettelytavasta Standard & Poor'silta sen antaessa Ifin koko yrityksen kattavalle riskienhallintamallille arvosanan ”Strong”. If on tehnyt systemaattisesti töitä myös ympäristön hyväksi ja vähentänyt hiilidioksidipäästöjään huomattavasti. Vuonna 2011 Ifistä tuli hiilineutraali, ja toiminta puhtaamman ympäristön hyväksi tulee olemaan korkealla Ifin työlistalla myös vuonna 2012.

Liiketoiminnat
Nordea