Sampo Group

Vahinkovakuutus
Henkivakuutus

Nordea

Vaikka viime ajat ovat olleet Euroopassa dramaattisimpia ja hankalimpia euron olemassaolon aikana, Nordean kehitys oli siitä huolimatta vuonna 2011 jälleen kerran vahva ja liiketoiminnan vire jatkui vakaana. Henkilö ja yritysasiakkaiden määrä kasvoi edelleen ja asiakkaiden asiointi lisääntyi, mikä näkyi liiketoiminnan volyymien kasvuna.

Nordea terävöittää pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuvaa strategiaansa, ja tavoitteena ovat tyytyväiset asiakkaat ja tiiviit asiakassuhteet. Finanssikriisin jokaisessa vaiheessa Nordea on sopeuttanut toimintaansa ennakoivasti varmistaakseen kriisistä huolimatta asiakastyytyväisyyden paranemisen, tuottojen jatkuvan kasvun ja vakaan kannattavuuden.

Sääntelijät, finanssiala ja useimmat pankit ovat reagoineet kansainväliseen finanssikriisiin. Käynnistetyillä toimenpiteillä pyritään estämään uudet kriisit. Pankkien on otettava tärkeä rooli tulevaisuuden talousjärjestelmässä ja toimittava puskurina talouden uusille häiriöille ja kuplille. Pääomaa, likviditeettiä ja varainhankintaa koskevat uudet säännökset ovat avainasioita tämän roolin varmistamisessa. Niistä aiheutuu kuitenkin myös kuluja. Vaikutus pankkitoiminnan kuluihin kasvaa jatkossa edelleen. Tämä näkyy muutoksina pankkien liiketoimintamalleissa ja maailman pankkimarkkinoilla tulevina vuosina.

Nordean toiminnan sopeuttaminen finanssialan uuteen toimintaympäristöön (New Normal) etenee suunnitelmien mukaisesti. Nordea on kasvattanut pääomiaan, pidentänyt varainhankinnan maturiteetteja ja nostanut likviditeetin kestävälle tasolle. Pääoman käyttöä tehostetaan ja varmistetaan, että kulut pysyvät suurin piirtein muuttumattomina. Henkilöstömäärän vähennys etenee suunnitelmien mukaisesti. Samalla jatketaan pitkäaikaisten asiakassuhteiden ja neuvontapalvelujen kehittämistä sekä henkilö- että yritysasiakassegmenteissä.

Kaikilla edellä mainituilla toimilla on vain yksi tarkoitus: varmistaa erinomaiset asiakaskokemukset pitkällä aikavälillä myös uusien säännösten voimaantulon jälkeen. Toimimalla nopeasti tehokkuuden lisäämiseksi Nordea pyrkii varmistamaan kykynsä jatkaa liiketoiminnan volyymien ja tuottojen kasvattamista. Nordeassa on nyt päätetty korvata aiemmat tunnuslukutavoitteet yhdellä tavoitteella. Tavoitteena on saavuttaa 15 prosentin oman pääoman tuotto, kun taloustilanne normalisoituu. Tämä tukee Nordean tavoitetta pysyä Euroopan vahvimpien pankkien joukossa.

Luottoluokituslaitos Standard & Poor's arvioi marraskuussa Nordean näkymät vakaiksi ja piti pankin luokituksen ennallaan tasolla AA-. Standard & Poor's totesi myös, että pankin asema on vahva ja sen pääomarakenne ja tuloksentekokyky ovat hyvät. Euroopassa on vain harvoja pankkeja, joiden luokitus on yhtä hyvä kuin Nordean. Luokitus tarkoittaa myös, että pankin maksukykyä pidetään erittäin hyvänä. Standard & Poor's toteaa lisäksi, että pankin varainhankinta ja likviditeetti ovat riittävät ja että pankki on hyvin hajautetun liiketoimintamallinsa ansiosta muita toimijoita vähemmän altis markkinoiden myllerryksen vaikutuksille.

Finanssimarkkinoiden vahvasta luottamuksesta Nordeaa kohtaan kertoo myös se, että Nordea on nimetty ainoana pohjoismaisena pankkina yhdeksi maailmantalouden kannalta tärkeimmistä pankeista. G20-ryhmään kuuluva sääntelyelin, rahoitusmarkkinoiden vakausneuvosto (Financial Stability Board), on valinnut tälle listalle 29 pankkia. Nordeasta tuli näin niin sanottu Global SIB (Systemically Important Bank). Tämä on myös yksi merkki siitä, että Nordeaa pidetään nyt aidosti kansainvälisenä toimijana.

Nordea turvaa hyvän luottoluokituksen ja sitä kautta vahvan likviditeetin ja varainhankinnan. Tämä on elintärkeää voidaksemme tarjota kullekin asiakkaalle oikeat tuotteet ja palvelut oikeaan hintaan.

Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja joka on tunnettu osaavasta henkilöstöstään. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta ja noin 1 400 konttoria. Markkina-arvolla mitattuna Nordea on suurimpien kattavia finanssipalveluja tarjoavien pankkien joukossa Euroopassa. Nordea noteerataan NASDAQ OMX:n pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa.

Nordea vuosikertomus 2011

Vahinkovakuutus
Henkivakuutus