Sampo Group

Organisaatio
Vahinkovakuutus

Liiketoiminnat

Sampo-konserni harjoittaa vahinko- ja henkivakuutusliiketoimintaa kokonaan omistamiensa tytäryhtiöiden If Skadeförsäkring Holding AB:n ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön kautta. Lisäksi emoyhtiö Sampo Oyj omisti 31.12.2011 noin 21,3 prosenttia Pohjoismaiden suurimmasta pankista Nordea Bank AB:sta. Nordeaa on 31.12.2009 alkaen käsitelty Sampo-konsernin raportoinnissa osakkuusyhtiönä.

Emoyhtiö Sampo Oyj on ollut listattuna NASDAQ OMX Helsingissä vuodesta 1988 lähtien. Emoyhtiöllä ei ole omaa liiketoimintaa, vaan se hallinnoi tytäryhtiöitä ja vastaa tämän lisäksi tietyistä Sampo-konsernin keskitetyistä toiminnoista.

If Vahinkovakuutus

If Vahinkovakuutus on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuuttaja, jolla on toimintoja Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Baltian maissa ja Venäjällä.

Nordea

Pohjoismaiden suurimmalla pankilla Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta ja se on markkina-arvolla mitattuna kymmenen suurimman kattavia finanssipalveluja tarjoavan pankin joukossa Euroopassa. Nordea noteerataan NASDAQ OMX:n pörsseissä Tukholmassa, Helsingissä ja Kööpenhaminassa. Sampo-konsernin raportoinnissa Nordea raportoidaan ”Omistusyhteisö”-segmentissä.

Mandatum Life

Henkivakuutusliiketoimintaa ja vakuutuksellista varainhoitoa harjoittava Mandatum Life toimii Suomessa ja Baltiassa.

Organisaatio
Vahinkovakuutus