Sampo Group

Kari Stadigh

"Johtava asemamme päämarkkina-alueillamme ja vahva pääoma-rakenteemme antavat hyvän perustan tulokselliselle toiminnalle vuonna 2012."

Sampo-konserni
Avainluvut

Konsernijohtajan katsaus

Myrskyjen vuosi 2011

Pankki- ja vakuutusalan toimintaympäristön tulisi olla vakaa ja muutosten hyvin ennakoitavissa. Vuonna 2011 näin ei ollut, sillä taloudellinen turbulenssi ja muuttuva sääntely muovasivat olennaisesti toimintaympäristöä.

Euroopan ongelmavaltioiden julkisten talouksien velkakriisin vakavuus tuli alkuvuonna kaikkien tietoon. Tämä ja erityisesti eteläeurooppalaisten poliitikkojen kyvyttömyys palauttaa markkinoiden luottamus päästivät yleisen epävarmuuden valloilleen sijoitusmarkkinoilla. Sen seurauksena pörssikurssit laskivat ja euroalueen korkotaso painui ennätyksellisen matalalle.

Sijoitusmarkkinoiden epävakauden lisäksi alan yrityksiä työllisti merkittävästi finanssialan uusi sääntely. Vakavaraisuutta koskeva sääntely eli Solvenssi II ja Basel III etenivät, samoin edistyivät EU:n lainsäädäntöhankkeet, kuten talletussuojadirektiivi, yhteistakuujärjestelmä ja sukupuolineutraali hinnoittelu. Julkisesti keskusteltiin finanssitransaktioveron toteuttamisesta. Pankkeja stressitestattiin ja maakohtaisia pääomitusvaatimuksia kaavailtiin.

Taloudellisen turbulenssin ja sääntelyviidakon lisäksi luonnonvoimat koettelivat riskivalintamme perusteita: talvi oli alkuvuonna todella ankara ja runsasluminen, kesällä rankkasateet aiheuttivat tulvia etenkin Tanskassa ja vuoden lopulla Norja, Ruotsi ja Suomi joutuivat talvimyrskyn riepoteltaviksi poikkeuksellisen kovakouraisesti.

Vaikeasta toimintaympäristöstä huolimatta tuloksemme oli hyvä, osittain jopa erinomainen. Vahinkovakuutustoimintamme kesti myrskyt hyvin. Tytäryhtiömme Ifin vakuutustekninen kannattavuus oli hyvä, ja saavutimme jälleen kerran selvästi yhdistetty kulusuhde -tavoitteemme (alle 95 prosenttia), sillä koko vuoden yhdistetty kulusuhde oli erinomaiset 92 prosenttia. Myös liiketoiminnan volyymi kehittyi hyvin ja maksutulo nousi 4,2 miljardiin euroon. Maksutulo kasvoi kiintein valuuttakurssein laskettuna vuositasolla enemmän kuin kertaakaan aiemmin sinä aikana, kun Sampo on omistanut Ifin kokonaan.

Myös sijoitustoiminnan positiivista markkina-arvoista tulosta voi vallitsevissa olosuhteissa pitää hyvänä saavutuksena. Toukokuussa lisäsimme omistustamme Tanskan toiseksi suurimmassa vahinkovakuuttajassa Topdanmarkissa. Omistusosuutemme on nyt yli 20 prosenttia ja yhtiö on osakkuusyhtiömme.

Tulososuus Nordeasta 534 miljoonaan euroon

Osakkuusyhtiömme Nordean johto reagoi ympäristömuutoksiin nopeasti käynnistämällä toimet yhtiön kannattavuuden turvaamiseksi.Yksi viime vuoden hyvistä uutisista olikin positiivinen tuottokehitys, sillä pankin tuotot olivat vuonna 2011 suuremmat kuin koskaan ennen sen historiassa.

Nordea on osoittanut ammattitaitonsa ja vahvan asemansa avulla pystyvänsä toimimaan myös myrskyn silmässä, vaikka pankkien toimintaympäristö on muuttunut monin paikoin kielteisesti: Matalat korot syövät talletusten korkokatetta, sääntely lisää pääomavaatimuksia ja finanssitransaktioverosta keskustellaan. Nordean vakaudesta on näkyvin todiste se, että Nordea on yksi harvoista AA-luokitetuista pankeista Euroopassa.

Kuluneena vuonna Sammon tulososuus Nordeasta oli 534 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin osuus oli 523 miljoonaa euroa. Sampo sai keväällä 2011 Nordealta osinkoja 250 miljoonaa euroa.

Henkivakuutustoiminnan toimintaympäristö oli – jos mahdollista – vieläkin monisäikeisempi: Lisäeläkkeisiin on kasvava tarve, mutta yleinen taloudellinen tilanne ja verolainsäädäntö eivät tarjoa vetoapua. Vaikea sijoitusympäristö heijastui varainhoitotuotteiden myyntiin. Tästä huolimatta Mandatum Lifen tulos ennen veroja ylsi 137 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin oli 142 miljoonaa euroa.

Mandatum Lifen maksutulo laski edellisvuodesta 849 miljoonaan euroon, mutta maksutulo oli silti yhtiön historian toiseksi suurin. Erityisen hyvin onnistuttiin henkivakuutustuotteiden myynnissä Sampo Pankin verkoston kautta.

Maantieteellinen hajautus ja vahva pääomitus vahvuuksina

Ifiä ja Nordeaa johdetaan Tukholmasta, Ruotsista. Ifin suurin markkina on Norjassa. Hajautuksemme koko Pohjoismaihin toimii nykyisessä taloudellisessa tilanteessa hyvin: Ruotsin ja erityisesti Norjan talous kehittyy yleiseurooppalaista talouskehitystä paremmin, kun Suomen ja Tanskan kehitys on ennemminkin eurooppalaista keskitasoa.

Näissä oloissa uskon Sammon lähitulevaisuuden olevan vakaalla pohjalla. Johtava asemamme päämarkkina-alueillamme ja vahva pääomarakenteemme antavat hyvän perustan tulokselliselle toiminnalle vuonna 2012.

Kari Stadigh
Konsernijohtaja

Sampo-konserni
Avainluvut