Sampo Group

Ansaintalogiikka ja riskit
Riskienhallinnan hallintorakenne

Riskienhallintaprosessin tavoitteet, tehtävät ja tarkoitus

Sampo-konsernin ydinosaamista on osaava riskien hinnoittelu, riskien valinta sekä riskien ja pääoman asianmukainen hallinta. Laadukas riskienhallintaprosessi on välttämätön edellytys menestyksekkään liiketoiminnan harjoittamiselle.

Sampo-konsernissa keskeiset tavoitteet riskienhallinnalle ovat:

  • varmistaa, että kaikki kannattavuuteen vaikuttavat ja muut olennaiset riskit tunnistetaan, arvioidaan ja että niitä analysoidaan;
  • varmistaa, että pääomitus – pääoma ja liiketoimintojen ennakoitu kannattavuus – on riittävä suhteessa liiketoimintaan ja toimintaympäristöön liittyviin riskeihin;
  • varmistaa, että riskinottokyky on kohdennettu eri liiketoiminta-alueille valittujen strategioiden mukaisesti ja että riskit ovat oikein hinnoiteltu;
  • rajoittaa ja pienentää konsernin yhtiöiden taloudellisiin arvoihin liittyvää vaihtelua; sekä
  • varmistaa toimintojen kokonaisvaltainen tehokkuus, turvallisuus ja jatkuvuus.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Sampo-konsernin riskienhallintaprosessi sisältää seuraavia tehtäviä, jotka on esitetty kuvassa ´Riskienhallintaprosessi`.

Korkealaatuinen riskienhallintaprosessi luo arvoa osakkeenomistajille seuraavista syistä:

  • Asiakkaat saavat luotettavaa palvelua maineikkaalta instituutiolta, jolla on tehokas riskienhallinta;
  • Sijoittajien vaatima riskipreemio on pienempi silloin kun riskit esitetään läpinäkyvästi ja riskienhallintaprosessi on selkeästi kuvattu ja viestitty;
  • Henkilöstön motivaatio vahvistuu, kun strategiat, valtuudet, limiitit, tavoiteltu tuotto ja palkitsemisen perusteet on selkeästi määritelty ja viestitty; ja
  • Valvontaviranomaisten luottamus yrityksen kykyyn kontrolloida sen toimintoihin liittyviä riskejä vahvistaa edelleen yhteistoimintaa viranomaisten kanssa.

Ansaintalogiikka ja riskit
Riskienhallinnan hallintorakenne