Sampo Group

Pääomitus luottoluokittajien kriteereillä
Tilinpäätös

Riskienhallinnan kehitysnäkymät

Riskienhallintaa ja riskienhallintamenetelmiä kehitetään Sampo-konsernissa jatkuvasti. Tämä kehitystyö on perustunut sekä sisäisiin tarpeisiin että tuleviin Solvenssi II -vaatimuksiin. Uudet Solvenssi II -määräykset odotetaan otettavan käyttöön vuoteen 2014 mennessä.

If Vahinkovakuutusyhtiössä aloitettiin vuonna 2007 erillinen projekti, jonka avulla valmistaudutaan odotettuihin muutoksiin. Projekti on sisältänyt osallistumista Solvenssi II -keskusteluihin sekä yksityiskohtaisen arvioinnin If Vahinkovakuutusyhtiön hallintomallista, sisäisen valvonnan rakenteesta, riskienhallinnan kehikosta sekä sisäisestä pääomamallista.

If Vahinkovakuutusyhtiö aloitti vuoden 2011 alussa niin sanotun esihakemusprosessin Ruotsin ja Suomen valvontaviranomaisten kanssa sisäisen pääomamallin käytön hyväksymiseksi. Hakemusprosessi jatkuu vuoden 2012 aikana ja sen tavoitteena on saada hyväksyntä mallin käytölle kun Solvenssi II -säännöstö tulee voimaan. Myös Mandatum Life kehittää vastaavia malleja.

Euroopan komission tuomioistuimen päätöksen mukaisesti henkilöasiakkaiden ottamissa sopimuksissa kielletään jatkossa sukupuolen käyttäminen hinnoitteluperusteena. Sukupuolineutraali hinnoittelu tulee voimaan 21.12.2012 ja sen jälkeen alkavien sopimusten osalta. Tämä on erityisesti henkivakuutusalalle erittäin merkittävä muutos, koska eläkevakuutuksissa ja riskivakuutuksissa sukupuoli on ollut yksi keskeisimmistä hinnoittelutekijöistä. Vakuutusteknisten tilastojen mukaan miehillä ja naisilla on erilaiset riskitasot eri vakuutustuotteissa. Näin ollen sukupuolineutraali hinnoittelu ei noudattele Solvenssi II:n mukaisia riskiperusteisia periaatteita eikä parhaita vakuutusmatemaattisia käytäntöjä.

Pääomitus luottoluokittajien kriteereillä
Tilinpäätös