Sampo Group

Operatiiviset riskit
Operatiivisten riskien hallinta ja valvonta If Vahinkovakuutuksessa

Operatiivisten riskien hallinta Sampo-konsernissa

Operatiivisten riskien hallinnan tavoitteet ovat:

  • varmistaa samanaikaisesti toimintojen tehokkuus ja laatu;
  • varmistaa, että toiminnot noudattavat lakeja ja säännöksiä; sekä
  • varmistaa liiketoimintojen jatkuvuus poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Konsernin yhtiöt ovat vastuussa operatiivisten riskien hallinnan järjestämisestä omalta osaltaan edellä mainittujen tavoitteiden mukaisesti siten, että kunkin yhtiön liiketoimintojen erityispiirteet otetaan huomioon.

Keskeiset työkalut operatiivisten riskien hallinnassa ovat (i) riskien tunnistaminen ja (ii) sopivat ennaltaehkäisevät toimet jokaisella toimintatasolla. Näiden työkalujen käyttämisen varmistamiseksi vastuut on selkeästi määritelty seuraavilla alueilla:

  • operatiivisten riskien hallinnan politiikkojen ja jatkuvuussuunnitelmien valmisteleminen ja toimeenpano;
  • juridisten ja rahoituksellisten toimintojen säännösten noudattaminen;
  • henkilöstön ja työprosessien jatkuva kehittäminen (osaaminen ja taidot);
  • toimintojen päivittäinen johtaminen ja
  • raportointi ja valvonta.
Operatiiviset riskit
Operatiivisten riskien hallinta ja valvonta If Vahinkovakuutuksessa