Sampo Group

Likviditeettiriskit
Operatiivisten riskien hallinta Sampo-konsernissa

Operatiiviset riskit

Operatiivisella riskillä tarkoitetaan tappion riskiä, joka aiheutuu puutteellisista tai virheellisistä prosesseista tai järjestelmistä, ihmisistä ja järjestelmistä tai ulkoisista tapahtumista. Tämä määritelmä sisältää juridiset riskit, mutta ei sisällä strategisista päätöksistä johtuvia riskejä. Riskit voivat realisoitua seuraavien tapahtumien johdosta:

  • sisäiset rikkomukset;
  • ulkoiset rikkomukset;
  • riittämätön henkilöstöjohtaminen;
  • puutteet toimintaperiaatteissa asiakkaita, tuotteita tai liiketoimintoja koskien;
  • fyysisen omaisuuden vahingot;
  • toimintojen keskeytyminen ja järjestelmähäiriöt; sekä
  • virheet toimintaprosesseissa.

Operatiivinen riski voi toteutua lisäkustannuksina, aiheutettujen vahinkojen korvauksina, säännösten ja määräysten rikkomisena, maineen menetyksenä, riskiasemaan liittyvän väärän informaation antamisena ja siitä aiheutuvina tappioina sekä liiketoimintojen keskeytymisenä.

Likviditeettiriskit
Operatiivisten riskien hallinta Sampo-konsernissa