Sampo Group

Jälleenvakuutusvastapuoliin liittyvät luottoriskit
Likviditeettiriskit

Luottoriskien hallinta

Luottoriskiä hallitaan If Vahinkovakuutuksen ja Mandatum Lifen sijoitussuunnitelmissa asetetuilla luottoriskirajoilla. Sijoitussuunnitelmissa on määritetty sallitut enimmäismäärät yksittäisille liikkeeseenlaskijoille ja johdannaisvastapuolille pääosin luottokelpoisuusluokkiin sekä sisäiseen arviointiin perustuen.

Luottokelpoisuus arvioidaan perusteellisesti ennen kuin sijoitetaan uuteen arvopaperiin tai ennen kuin johdannaisvastapuolen kanssa tehdään sopimuksia. Liikkeeseenlaskijoiden ja vastapuolten luottokelpoisuuden arvioimisen tukena käytetään pääasiassa Standard & Poor’s, Moody’s ja Fitch -luottoluokituslaitosten antamia luokituksia. Salkun kehitystä ja vastapuolten luottokelpoisuutta valvotaan jatkuvasti.

Luottoriskejä seurataan liiketoiminta-alueittain ja niistä raportoidaan If Vahinkovakuutuksen sijoituskomitealle ja Mandatum Lifen tasehallintakomitealle. Sijoitustoiminnassa noudatetaan kunkin liiketoiminta-alueen sijoitussuunnitelmassa määriteltyjä rajoja. Luottoriskipositioita raportoidaan liikkeeseenlaskija- ja instrumenttikohtaisten luokitusten sekä liikkeeseenlaskijoiden tai vastapuolten toimialojen perusteella.

Koska luottoriskiä otetaan pääasiassa osana sijoitustoimintaa, jossa suurin osa sijoituksista on noteerattuja sijoituksia, on luottoriski luonteeltaan pääosin spread-riskiä ja sitä hallitaan ja valvotaan osana markkinariskiä.

Johdannaisten vastapuoliriskin pienentämiseksi käytetään ISDA- ja CSA-sopimuksia. Näitä käytetään erityisesti Sampo Oyj:ssä ja Mandatum Lifessa. Jälleenvakuutustoiminnan luottoriskin rajaamiseksi ja valvomiseksi If Vahinkovakuutuksessa noudatetaan jälleenvakuutuspolitiikkaa (Reinsurance Security Policy), jossa asetetaan vaatimukset muun muassa jälleenvakuuttajien luottokelpoisuusluokille ja vastuun enimmäismäärälle jälleenvakuuttajaa kohden. Samoin kuin sijoitustoiminnan luottoriskienkin osalta, luottoluokituslaitosten luokituksia käytetään jälleenvakuuttajien luottokelpoisuuden arvioinnin tukena.

Jälleenvakuutusvastapuoliin liittyvät luottoriskit
Likviditeettiriskit