Sampo Group

Luottoriskit
Luottoriskien hallinta

Jälleenvakuutusvastapuoliin liittyvät luottoriskit

Jälleenvakuutussaamiset ja jälleenvakuuttajien osuus korvausvastuusta 31.12.2011 on esitetty  "Jälleenvakuutussaamiset ja jälleenvakuuttajien osuus korvausvastuusta luottokelpoisuusluokan mukaan, If Vahinkovakuutus, 31.12.2011 ja 31.12.2010" -taulukossa luottokelpoisuusluokittain. Taulukossa ei ole mukana 139 miljoonan euron (120 miljoonaa euroa vuonna 2010) suuruista erää, joka liittyy lähinnä lakisääteisiin pooleihin ja captive-ratkaisuihin.
Jälleenvakuutussaamiset ja jälleenvakuuttajien osuus korvausvastuusta luottokelpoisuusluokan mukaan,
If Vahinkovakuutus, 31.12.2011 ja 31.12.2010
  31.12.2011 31.12.2010

Luokitus

Yhteensä,
milj.€

%

Yhteensä,
 milj.€
%

AAA

 0 % 0 0 %

AA+ - A-

380  95 % 354 96 %

BBB+ - BBB-

0 % 1 0 %

BB+ - C

0 % 0 0 %

D

0 % 0 0 %

Luokittelematon

19  5 % 13 3 %

Yhteensä

401  100 % 368 100 %

 

Kymmenen suurinta yksittäistä jälleenvakuutussaatavaa olivat yhteensä 355 miljoonaa euroa, mikä vastaa 66,2 prosenttia kaikista saatavista. Suurin yksittäinen jälleenvakuuttaja on Munich Re (AA-), jonka osuus oli 27,0 prosenttia kaikista jälleenvakuutussaatavista.

Annetun jälleenvakuutuksen maksujen kokonaismäärä oli 60,7 miljoonaa euroa. Tästä määrästä 100 % liittyi jälleenvakuutusvastapuoliin, joiden luottoluokitus oli vähintään A-.

Mandatum Lifessa jälleenvakuutusjärjestelyiden määrä on vähäinen ja näihin liittyvien luottoriskien määrä on suhteellisen merkityksetön. Jälleenvakuuttajaan liittyvät luottoriskit arvioidaan jälleenvakuutussopimuksia tehtäessä ja jälleenvakuutussaamisten luottoriskiä seurataan jatkuvasti.

Luottoriskit
Luottoriskien hallinta