Sampo Group

If Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde perustuu vahvaan kykyyn arvioida ja hinnoitella riskejä.

Vahinkovakuutusriskit

Laadukas riskienhallintaprosessi on välttämätön edellytys menestyksekkään liiketoiminnan harjoittamiselle.

Riskienhallintaprosessin
tavoitteet, tehtävät ja tarkoitus

Sampo-konsernilla on hyvät valmiudet täyttää tulevat Solvenssi II -vaatimukset.

Riskienhallinnan kehitysnäkymät

Riskienhallinta