Sampo Group

Konsernin yhteiset tunnusluvut
Henkivakuutustoiminnan tunnusluvut

Vahinkovakuutustoiminnan tunnusluvut

Voitto ennen veroja

Kaava on esitetty konsernin yhteisten tunnuslukujen yhteydessä.

Oman pääoman tuotto (käyvin arvoin), %

Kaava on esitetty konsernin yhteisten tunnuslukujen yhteydessä.

Riskisuhde, %

+ korvauskulut
- korvausten käsittelykulut
 _______________________________________________________________________ x 100 %

vakuutusmaksutuotot

Toimintakulusuhde, %

+ liikekulut
+ korvausten käsittelykulut
 _______________________________________________________________________ x 100 %

vakuutusmaksutuotot

Vahinkosuhde, %

korvauskulut
 _______________________________________________________________________ x 100 %

vakuutusmaksutuotot

Vahinkosuhde ilman perustekorkokulua, %

korvauskulut ilman perustekorkokulua
 _______________________________________________________________________ x 100 %

vakuutusmaksutuotot

Liikekulusuhde, %

liikekulut
 _______________________________________________________________________ x 100 %

vakuutusmaksutuotot

Yhdistetty kulusuhde, %

vahinkosuhde + liikekulusuhde

Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua, %

vahinkosuhde ilman perustekorkokulua + liikekulusuhde

Vakavaraisuuspääoma (IFRS)

+ oma pääoma ehdotetun voitonjaon vähentämisen jälkeen
± sijoitusten arvostuserot
- aineettomat hyödykkeet
+ pääomalainat
- lähitulevaisuudessa todennäköisesti realisoituvat laskennalliset verot
± muut asetuksella säädetyt erät

Vakavaraisuuspääoma % vastuuvelasta (IFRS)

+ vakavaraisuuspääoma
_______________________________________________________________________ x 100 %

+ velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista
- jälleenvakuuttajien osuus vakuutusveloista

Vastuunkantokyky (IFRS), %

vakavaraisuuspääoma 
_______________________________________________________________________ x 100 %

vakuutusmaksutuotot 12 kuukaudelta

Konsernin yhteiset tunnusluvut
Henkivakuutustoiminnan tunnusluvut