Sampo Group

Henkivakuutustoiminnan tunnusluvut
Riskienhallinta

Osakekohtaiset tunnusluvut

Osakekohtainen tulos

emoyhtiön osakkeiden omistajille kuuluva tilikauden voitto
________________________________________________________________________

osakkeiden antioikaistu keskimääräinen lukumäärä

Osakekohtainen tulos ml. käyvän arvon rahaston muutos

emoyhtiön osakkeiden omistajille kuuluva laaja tulos
________________________________________________________________________

osakkeiden antioikaistu keskimääräinen lukumäärä

Osakekohtainen oma pääoma

oma pääoma (emoyhtiön omistajien osuus)
 ________________________________________________________________________

osakkeiden antioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Osakekohtainen substanssi

+ oma pääoma (emoyhtiön omistajien osuus)
+ noteeratun osakkuusyhtiön arvostusero konsernissa
± sijoitusten arvostuserot laskennallisen verovelan vähentämisen jälkeen
________________________________________________________________________

osakkeiden antioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Osakekohtainen osinko, %

tilikaudelta jaettu osinko
________________________________________________________________________x 100 %

osakkeiden antioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Osinko tuloksesta, %

osakekohtainen osinko
________________________________________________________________________x 100 %

osakekohtainen tulos

Efektiivinen osinkotuotto, %

osakekohtainen osinko
________________________________________________________________________x 100 %

osakkeen antioikaistu tilikauden viimeinen kaupantekokurssi

Hinta/voitto -suhde (P/E-luku)

osakkeen antioikaistu tilikauden viimeinen kaupantekokurssi
________________________________________________________________________

osakekohtainen tulos

Osakekannan markkina-arvo

osakkeiden lukumäärä tilikauden viimeisenä päivänä x tilikauden viimeinen kaupantekokurssi

Osakkeiden suhteellinen pörssivaihto, %

pörssin kautta vaihdettujen osakkeiden lukumäärä
________________________________________________________________________x 100 %

osakkeiden antioikaistu keskimääräinen lukumäärä

Henkivakuutustoiminnan tunnusluvut
Riskienhallinta