Sampo Group

Hallituksen valtuutukset
Taloudellinen tilanne

Osakkeenomistajat

Sampo Oyj:n osakkeenomistajien lukumäärä 31.12.2011 oli 84 930 eli lähes 2 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Arvo-osuusjärjestelmään siirtämättä oli 1,3 prosenttia osakkeista. Hallintarekisteröityjen ja ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus nousi 52,4 prosenttiin (48,5) osakemäärästä ja 52,0 prosenttiin äänistä (48,1).

Vuoden 2011 lopussa Sammon hallituksen jäsenet ja heidän lähipiirinsä omistivat suoraan tai välillisesti 11 924 225 (11 856 737) Sammon A-sarjan osaketta. Omistusten yhteenlaskettu osuus osakemäärästä ja äänioikeuksista oli 2,1 prosenttia. Sammon johtoryhmän jäsenet lähipiireineen omistivat suoraan tai välillisesti 687 795 (960 349) Sammon A-sarjan osaketta. Omistusten yhteenlaskettu osuus osakemäärästä ja äänioikeuksista oli 0,1 prosenttia.

Sampo ei vastaanottanut vuoden 2011 aikana Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisia ilmoituksia omistusosuuksien muutoksista.

Osakeomistus sektoreittain,
Sampo Oyj, 31.12.2011 (A- ja B-sarjojen osakkeet)
Sektori Osakkeita yhteensä %
Ulkomaiset ja hallintarekisteröidyt 293 447 783 52,40
Yritykset 92 381 495 16,50
Julkisyhteisöt 69 104 675 12,34
Kotitaloudet 64 716 781 11,56
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 19 226 993 3,43
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 13 915 613 2,48
Yhteistilillä 7 206 660 1,29
Yhteensä 560 000 000 100,0
Osakemäärän kehitys,
Sampo Oyj, 2007-2011
Vuosi A-osakkeita B-osakkeita Yhteensä Muutos
vuoden aikana
Muutoksen syy
1.1.2007 566 418 145 1 200 000 567 618 145 15 740 245 Optio-oikeuksien
konversio (A-osake)
        -4 827 500 Takaisinostettujen osakkeiden mitätöinti (A-osake)
1.1.2008 577 330 890 1 200 000 578 530 890 -17 158 500 Takaisinostettujen osakkeiden mitätöinti (A-osake)
1.1.2009 560 172 390 1 200 000 561 372 390 ei muutoksia  
1.1.2010 560 172 390 1 200 000 561 372 390 -90 000 Takaisinostettujen osakkeiden mitätöinti (A-osake)
1.1.2011 560 082 390 1 200 000 561 282 390  -1 282 390 Takaisinostettujen osakkeiden mitätöinti (A-osake)
1.1.2012 558 800 000 1 200 000 560 000 000    
Omistusmääräjakauma,
Sampo Oyj, 31.12.2011
Osakkeiden lukumäärä Omistajia kpl Omistajia % Arvo-osuus-
määrä kpl
Arvo-osuus-
määrä %
Äänimäärä kpl Äänimäärä %
1-100 25 381 29,89 1 560 817 0,28 1 560 817 0,28
101-500 37 476 44,13 9 883 182 1,77 9 883 182 1,75
501-1 000 10 491 12,35 8 147 547 1,46 8 147 547 1,44
1 001-5 000 9 500 11,19 20 330 952 3,63 20 330 952 3,60
5 001-10 000 1 126 1,33 8 105 542 1,45 8 105 542 1,44
10 001-50 000 765 0,90 15 728 688 2,81 15 728 688 2,79
50 001-100 000 76 0,09 5 566 735 0,99 5 566 735 0,99
100 001-500 000 77 0,09 14 725 369 2,63 14 725 369 2,61
500 001-9999999999 38 0,05 468 744 508 83,70 473 544 508 83,84
Yhteensä 84 930 100,00 552 793 340 98,71 557 593 340 98,72
             
Joista hallintarekisteröityjä 20   287 440 983 51,33 287 440 983 50,89
Odotusluettelolla yhteensä 0   0 0,00 0 0,00
Yhteistilillä     7 206 660 1,29 7 262 580 1,28
Erityistileillä yhteensä     0 0,00 0 0,00
Liikkeeseenlaskettu määrä     560 000 000 100,00 564 800 000 100,00
Osakkeenomistajat,
Sampo Oyj, 31.12.2011
A- ja B-sarjat Osakkeiden lukumäärä Osakkeista % Äänistä %
Solidium Oy 79 280 080 14,16 14,04
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varma 47 709 421 8,52 8,45
Wahlroos Björn 11 758 555 2,10 2,08
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 10 203 068 1,82 1,81
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva*) 5 668 476 1,01 1,85
Valtion eläkerahasto 4 210 000 0,75 0,75
Kuntien eläkevakuutus   2 341 642 0,42 0,41
Folketrygdfondet 1 874 311 0,33 0,33
Svenska Litteratursällskapet i Finland 1 609 600 0,29 0,28
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia 1 544 115 0,28 0,27
Odin Norden C/O Odin Forvaltning AS 1 308 551 0,23 0,23
OP-Delta sijoitusrahasto 1 270 000 0,23 0,22
Svenska Handelsbanken AB (Publ), Filialverksamheten i Finland 883 164 0,16 0,16
Schweizerische Nationalbank 877 534 0,16 0,16
Juselius Sigrid Stiftelse 846 400 0,15 0,15
Sijoitusrahasto Gyllenberg Finlandia 840 000 0,15 0,15
Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 831 000 0,15 0,15
Sijoitusrahasto Seligson & CO 790 500 0,14 0,14
Sijoitusrahasto OP-Suomi Arvo 775 000 0,14 0,14
Sijoitusrahasto Nordea Fennia 775 000 0,13 0,13
       
Hallintarekisteröidyt yhteensä 287 440 983 51,33 50,89
Muut yhteensä 97 182 600 17,35 17,21
Yhteensä 560 000 000 100,00 100,00
* A-sarjan osakkeita 4 468 476 kpl ja B-sarjan osakkeita 1 200 000 kpl.
Hallituksen valtuutukset
Taloudellinen tilanne