Sampo Group

Osakkeet ja osakepääoma
Osakkeenomistajat

Hallituksen valtuutukset

Vuoden 2011 yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuudet hankkia Sammon omia A-sarjan osakkeita yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 50 000 000 kappaletta. Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä Sammon osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä. Sammon A-sarjan osakkeita hankitaan NASDAQ OMX Helsingin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille muodostuvaan hankintahetken hintaan.

Sammon hallitus päätti 10.8.2011 hankkia Sammon A-osakkeita enintään 10 000 000 kappaletta, joka vastaa noin 1,8 prosenttia Sammon koko osakemäärästä. Omat osakkeet hankitaan yhtiön voitonjakopolitiikan toteuttamiseksi, joten osakkeiden hankintaan on olemassa painava taloudellinen syy.

Sampo osti vuoden 2011 kolmannen neljänneksen aikana 1 282 390 yhtiön A-sarjan osaketta, mikä vastaa 0,2 prosenttia koko osakemäärästä ja osakkeiden äänivallasta. Osakkeista maksettiin keskimäärin 18,94 euroa osakkeelta. Osakkeiden takaisinostoon käytettiin 24,3 miljoonaa euroa.

Yhtiökokoukselta saamallaan valtuutuksella Sammon hallitus mitätöi 13.12.2011 A-sarjan osakkeet, jotka oli hankittu vuoden 2011 kolmannella vuosineljänneksellä. Mitätöinti pienensi A-sarjan osakkeiden lukumäärää vastaavalla määrällä. Mitätöinnin jälkeen Sammon A-sarjan osakkeiden määrä on 558 800 000. Sampo Oyj:n kaikkien osakkeiden määrä 1 200 000 B-osaketta mukaan lukien on tällöin 560 000 000 osaketta.

Osakkeet ja osakepääoma
Osakkeenomistajat