Sampo Group

Omistusyhteisö vuonna 2011
Hallinto

Muutokset konsernirakenteessa

Sampo-konsernin omistus tanskalaisessa Topdanmark-vakuutusyhtiössä ylitti 20 prosenttia yhtiön koko osakekannasta ja äänimäärästä 16.5.2011. Vuoden 2011 lopussa Sampo-konserni omisti 3 147 692 Topdanmarkin osaketta. Osakkeita hallinnoi If Vahinkovakuutus. Topdanmarkista tuli Ifin osakkuusyhtiö 16.5.2011.

Kirjauskäytännön muutoksen seurauksena Sampo-konsernin taseessa käypään arvoon käsiteltyjen Topdanmark-osakkeiden arvo palautettiin vastaamaan niiden alkuperäistä 324 miljoonan euron hankintamenoa. Tästä aiheutuva käyvän arvon rahaston aleneminen pienensi Sampo-konsernin omaa pääomaa 51 miljoonalla eurolla. Topdanmarkin osakkuusyhtiökäsittelyllä ei ole silti vaikutusta Sampo-konsernin substanssiarvoon (NAV), jonka laskennassa Topdanmark-omistus huomioidaan käyvin arvoin.

Ifin Topdanmark-osakkeiden hankintahinta oli 204 miljoonaa euroa suurempi kuin sitä vastaava Topdanmarkin nettovarojen määrä. Hankintahinnasta kohdistettiin 85 miljoonaa euroa asiakkuuksiin liittyviin aineettomiin hyödykkeisiin. Kahdeksan vuoden poistoajalla vuotuisen poiston suuruus on 8 miljoonaa euroa.

Sammon osuus Topdanmarkin tuloksesta on esitetty 16.5.2011 alkaen tuloslaskelmassa Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista -kohdassa. Segmenttiraportoinnissa Topdanmark-omistus käsitellään vahinkovakuutussegmentissä. Koska Topdanmark julkaisee tuloksensa Sampoa myöhemmin, käytetään yhdistelyssä arviona analyytikkojen konsensusennustetta. Käytetyn arvion mahdollinen poikkeama todellisesta tuloksesta oikaistaan seuraavassa osavuosikatsauksessa.

Omistusyhteisö vuonna 2011
Hallinto