Sampo Group

Hallinto
Muutoksia johdossa

Yhtiökokous

Sampo Oyj:n 14.4.2011 järjestetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa vuodelta 2010 osinkoa 1,15 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 19.4.2011 ja osinko maksettiin 28.4.2011. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2010 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenmäärän kahdeksassa. Yhtiön hallitukseen valittiin uudelleen seuraavat henkilöt: Anne Brunila, Veli-Matti Mattila, Eira Palin-Lehtinen, Jukka Pekkarinen, Christoffer Taxell, Matti Vuoria ja Björn Wahlroos. Adine Grate Axén valittiin hallitukseen uutena jäsenenä.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Björn Wahlroosin ja varapuheenjohtajakseen Matti Vuorian. Nimitys- ja palkkiovaliokuntaan valittiin Veli-Matti Mattila, Eira Palin-Lehtinen, Christoffer Taxell, Matti Vuoria ja Björn Wahlroos (puheenjohtaja). Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Adine Grate Axén, Jukka Pekkarinen ja Christoffer Taxell (puheenjohtaja). Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden ja totesi, että kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet olivat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, ja kaikki Anne Brunilaa, Björn Wahlroosia ja Matti Vuoriaa lukuun ottamatta olivat riippumattomia yhtiöstä. Valiokunnat täyttävät Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin riippumattomuusvaatimukset.

Yhtiökokous päätti maksaa hallituksen jäsenille palkkioita vuonna 2012 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 160 000 euroa vuodessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 100 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 80 000 euroa vuodessa. Vuosipalkkiosta noin 50 prosenttia suoritetaan verojen ja vastaavien maksujen jälkeen Sammon A-sarjan osakkeina ja loput rahana.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, jolle päätettiin maksaa palkkiota kohtuullisen laskun mukaan. Ernst & Young Oy nimesi Heikki Ilkan, KHT, päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Hallinto
Muutoksia johdossa