Sampo Group

Muutoksia johdossa
Yritysvastuu vuonna 2011

Hallinnointi vuonna 2011

Sampo-konserni noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sellaisenaan.

Vuosittainen selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan Sammon vuosikertomuksen 2011 yhteydessä maaliskuussa 2012 ja on siitä alkaen saatavilla osoitteessa www.sampo.com/hallinnointi. Myös vuoden 2011 vuosikertomuksessa on lisätietoa konsernin hallinnoinnista.

Sampo-konserni julkaisee maaliskuussa 2012 myös palkka- ja palkkioselvityksen. Selvitys on laadittu listayhtiöiden hallinnointikoodin 7. jakson (Palkitseminen) suositusten mukaisesti. Selvitys on luettavissa osoitteessa www.sampo.com/palkitseminen.

Muutoksia johdossa
Yritysvastuu vuonna 2011