Sampo Group

Sisäpiirihallinto
Hallituksen toimintakertomus

Tilintarkastaja

Ernst & Young Oy
KHT-yhteisö

Päävastuullinen tilintarkastaja
KHT Heikki Ilkka

Tilintarkastajalle suoritettiin toimestaan palkkiota laskun mukaan yhteensä 2 013 628 euroa. Lisäksi Ernst & Young Oy:lle maksettiin muista kuin tilintarkastukseen liittyvistä palveluista palkkioita yhteensä 281 071 euroa.

Sisäpiirihallinto
Hallituksen toimintakertomus