Sampo Group

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Hallituksen tehtävät

Hallitus

Sampo Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa vuosittain valittava Sampo Oyj:n hallitus käyttää yhtiökokousten välillä ylintä päätösvaltaa Sampo-konsernissa. Sammon hallituksen tehtävänä on yhtiön johtaminen lakien, viranomaismääräysten, yhtiöjärjestyksen ja yhtiökokouksen tekemien päätösten mukaisesti.

Vuoden 2011 aikana Sampo Oyj:n hallitukseen kuuluivat seuraavat henkilöt:

Björn Wahlroos

hallituksen puheenjohtaja

s. 1952

Luottamustoimet:

Nordea Bank AB (publ), hallituksen puheenjohtaja;
UPM-Kymmene Oyj, hallituksen puheenjohtaja;
Hanken Svenska handelshögskolan, hallituksen puheenjohtaja;
Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA, hallituksen jäsen;
Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA, hallituksen jäsen;
Mannerheim-säätiö, hallituksen jäsen

 • Valittu Sampo Oyj:n hallitukseen 5.4.2001.
 • Sampo Oyj:n osakkeita suoraan tai määräysvaltayhteisön kautta 11 858 555 kappaletta.

Matti Vuoria

varapuheenjohtaja
toimitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

s. 1951

Luottamustoimet:

Wärtsilä Oyj Abp, hallituksen varapuheenjohtaja;
Stora Enso Oyj, hallituksen jäsen;
Työeläkevakuuttajat TELA, hallituksen varapuheenjohtaja;
Arvopaperimarkkinayhdistys, yhdistyksen puheenjohtaja;
Finanssialan Keskusliitto ry, hallituksen jäsen

 • Valittu Sampo Oyj:n hallitukseen 7.4.2004.
 • Sampo Oyj:n osakkeita suoraan tai määräysvaltayhteisön kautta 33 794 kappaletta.

Anne Brunila

johtaja, Fortum Oyj

s. 1957

Luottamustoimet:

Kone Oyj, hallituksen jäsen;
Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA, hallituksen jäsen;
Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA, hallituksen jäsen;
Aalto-korkeakoulusäätiö, hallituksen jäsen;
Kansainvälinen kauppakamari (ICC), Suomen osasto, hallituksen jäsen;
Energiateollisuus ry, hallituksen jäsen

 • Valittu Sampo Oyj:n hallitukseen 9.4.2003.
 • Sampo Oyj:n osakkeita suoraan tai määräysvaltayhteisön kautta 7 287 kappaletta.

Adine Grate Axén

s. 1961

Luottamustoimet:

3 Scandinavia, Ruotsi, neuvonantaja ja hallituksen jäsen;
NASDAQ OMX AB, Ruotsi, listalleottotoimikunnan puheenjohtaja;
Sobi (Swedish Orphan Biovitrum), Ruotsi, hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan jäsen;
Swedavia, Ruotsi, hallituksen jäsen;
AP 7, Ruotsi, hallituksen varapuheenjohtaja

 • Valittu Sampo Oyj:n hallitukseen 14.4.2011.
 • Sampo Oyj:n osakkeita suoraan tai määräysvaltayhteisön kautta 957 kappaletta.

Veli-Matti Mattila

toimitusjohtaja, Elisa Oyj

s. 1961

Luottamustoimet:

Suomen Messut, hallintoneuvoston jäsen;
Elinkeinoelämän keskusliitto EK, edustajiston jäsen

 • Valittu Sampo Oyj:n hallitukseen 7.4.2009.
 • Sampo Oyj:n osakkeita suoraan tai määräysvaltayhteisön kautta 3 123 kappaletta.

Eira Palin-Lehtinen

s. 1950

Luottamustoimet:

Elisa Oyj, hallituksen jäsen;
Sigrid Juséliuksen Säätiö, hallituksen varajäsen ja raha-asiain valiokunnan jäsen;
Nordean rahastot (Alternative Investment, Nordea Funds of Funds, Nordea I Sicav), Luxemburg, hallituksen jäsen;
Svenska konstsamfundet, sijoituskomitean jäsen;
Sibelius-Akatemian tukisäätiö, hallituksen jäsen;
Pörssisäätiö, hallituksen jäsen

 • Valittu Sampo Oyj:n hallitukseen 15.4.2008.
 • Sampo Oyj:n osakkeita suoraan tai määräysvaltayhteisön kautta 5 308 kappaletta.

Jukka Pekkarinen

ylijohtaja, valtiovarainministeriö

s. 1947

Luottamustoimet:

Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunta, puheenjohtaja;
Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen neuvottelukunta, puheenjohtaja

 • Valittu Sampo Oyj:n hallitukseen 5.4.2006.
 • Sampo Oyj:n osakkeita suoraan tai määräysvaltayhteisön kautta 7 322 kappaletta.

Christoffer Taxell

s. 1948

Luottamustoimet:

Stiftelsen för Åbo Akademi, hallituksen puheenjohtaja;
Stockmann Oyj Abp, hallituksen puheenjohtaja;
Föreningen Konstsamfundet, hallituksen puheenjohtaja;
Svenska litteratursällskapet, sijoitusvaliokunta, jäsen;
Nordkalk Oy Ab, hallituksen jäsen;
Luvata Oy, hallituksen jäsen

 • Valittu Sampo Oyj:n hallitukseen hallintoneuvostosta 1.1.1998.
 • Sampo Oyj:n osakkeita suoraan tai määräysvaltayhteisön kautta 7 879 kappaletta.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Adine Grate Axén, Veli-Matti Mattila, Eira Palin-Lehtinen, Jukka Pekkarinen ja Christoffer Taxell ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Lisäksi Anne Brunila tuli riippumattomaksi yhtiöstä 1.11.2011 alkaen.

Tiedot on kuvattu 31.12.2011 tilanteen mukaisina. Hallituksen jäsenten ansioluettelot ovat kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa www.sampo.com/hallitus.

Tom Berglund

professori, Svenska handelshögskolan

s. 1951

Sampo Oyj:n hallituksen jäsen 25.5.2000–14.4.2011.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Hallituksen tehtävät